Support
کارفرما طرح توسعه پایدار معادن ایران

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مجری طرح توسعه پایدار معادن و شرکت های صنایع معدنی ایران

سازمان نظام مهندسی معدن ایران

ایران دارای ذخایر قابل توجه معدنی هم از نظر مقدار و هم از نظر تنوع است. موقعیت سیاسی ایران و مشکلاتی که گاهی اوقات از طرف قدرت های سیاسی دنیا برای ایران ایجاد می شود، لزوم تدوین استراتژی بلند مدت در راستای توسعه پایدار در بخش معادن کشور را اجتناب ناپذیر می کند.

در دسته بندی های مختلف انجام شده برای رتبه بندی کشورها از نظر توسعه پایدار، ایران یا رتبه بندی نشده و یا دارای جایگاه مناسبی نیست. با توجه به جهان شمول شدن مباحث توسعه پایدار، ایران با ورود به این مبحث و با بهبود توسعه های جاری و تدوین الگوهای توسعه پایدار می تواند ضمن ایجاد بستر مناسب جهت توسعه پایدار از مزایای سیاسی و اقتصادی این مبحث نیز استفاده نماید.

در ایران تا کنون اقدامات شاخصی برای توسعه پایدار در معادن انجام نشده است و غفلت از آن می تواند جبران ناپذیر باشد. تعریف چهارچوب توسعه پایدار در معادن، تبیین تئوری آن و تدوین دستورالعمل های دستیابی به آن در مرحله اول می تواند چراغ راه معادن جهت تلاش برای توسعه پایدار باشد.

نظر به ضرورت اجرای این طرح، سازمان نظام مهندسی معدن ایرن با راه اندازی سامانه آموزشی TSM به همراه آموزش مجازی شاخص های پایداری به جامعه معدنی ایران در جهت پایش، اصلاح، رتبه بندی  و بررسی شاخص های پایداری، گام مهم و عملی در اجرای این مهم برداشته است.

در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، اجرای طرح جامع TSM برگ زرینی در کارنامه معدن کاری استان ها بوده  و اثرات آن در حوزه های محیط زیست، اقتصادی و اجتماعی به صورت پایدار خواهد ماند.

شورای عالی نظارت طرح TSM ایران

Image

دکتر تقی نبئی

ریاست شورای عالی نظارت طرح TSM  ایران

ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران

Image

دکتر امیر حسین شاهسوارانی

دبیرکل شورای عالی نظارت طرح TSM ایران

ریاست امور استانهای سازمان نظام مهندسی معدن ایران

 

 

دکتر سید رضا عظیمی

مهندس سید رضا عظیمی

عضو شورای عالی نظارت طرح TSM  ایران

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا،

فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 

Image

مهندس جواد حقی

عضو شورای عالی نظارت طرح TSM  ایران

ریاست مرکز بین المللی تامین و توسعه خدمات معدنی

Image

مهندس سلمان نصر

مدیر طرح توسعه پایدار معادن و شرکت های صنایع معدنی

ریاست سرمایه گذاری و امور بین الملل نظام مهندسی معدن

عضو شورای عالی نظارت ایران

 

Image

دکتر آمنه امیر افشار

عضو شورای عالی نظارت طرح TSM  ایران

رئیس مرکز مطالعات امکان سنجی و مشاور سرمایه گذاری

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search