Support
آموزش های کاربردی

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

آموزش های کاربردی
استفاده از سامانه

تعریف طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

نقشه راه توسعه و توانمند سازی معادن و صنایع معدنی ایران بر پایه شناسائی ظرفیت و مزیت ها و با چشم انداز جهانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ترسیم شده است.

دانلود

تعهدات اعضا

Toward Sustainable Mining ( TSM )

حرکت به سمت توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی

Iranian Sustainable Mining Global Report (ISMGR)

گزارش های جهانی پایداری معادن و صنایع معدنی ایران

دانلود

آموزش ثبت نام در سامانه

کلیه اعضا سازمان نظام مهندسی معدن موظف به ثبت نام در سامانه طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران می باشند

دانلود

آموزش استفاده از سامانه پشتیبانی

کلیه ارتباطات اعضا با کارشناسان اموزش و واحد های پشتیبانی استان ها از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین خواهد بود.

دانلود

آموزش اصطلاحات حرکت به سمت معدنکاری پایدار

تعریف اصطلاحات:

پروتکل های جهانی توسعه پایدار

شاخص های عملکرد  |  معیار های ارزیابی  |  فرم های خود اظهاری

دانلود
کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search