Support
مدیریت پسماند معدنی

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

دوره آنلاین مدیریت پسماند معدنی

دوره آنلاین مدیریت پسماند معدنی

الزامات نسخه پیشین این راهنما شامل:

  • آمادگی در شرایط اضطراری
  • توسعه عملیات فرایندهای نگهداری و نظارت بر پسماندهای معدنی
  • سیستم های مدیریت آب

تغییرات در نسخه بازنگری شده شامل:

  • انتقال الزامات آمادگی در شرایط اضطراری به شاخص شماره 2
  • ارائه توضیحات شفاف تر در خصوص معیارهای عملکردی و شاخص ها
  • اضافه شدن بخش جدید شامل

ارتباط بین پروتکل و جداول انطباقی

  •  نحوه استفاده از پروتکل
  • اساس ارزیابی و  انطباق با راهنمای مدیریت پسماند و راهنمای OMS
  • ارائه راهنما جهت تسهیل تنظیم اسناد
  • واژه نامه اصطلاحات
Image

پروتکل های مدیریت پسماند معدنی

1

شاخص شماره 1

خط مشی و الزامات مدیریت پسماند معدنی
2

شاخص شماره 2

سیستم مدیریت پسماند و مواجه با شرایط اضطراری
3

شاخص شماره 3

پاسخگویی مسئولانه
4

شاخص شماره 4

بازنگری سالیانه
5

شاخص شماره 5

اقدامات حوزه نگهداری و نظارت بر مدیریت پسماند معدنی

برای گذراندن این دوره، چه مراحلی باید طی شود

 مرحله 1 :

از قسمت پایین " دسترسی به دوره ها " قسمت " آموزش فارسی " را دانلود نمایید و با مفاهیم کاملا آشنا شوید.

مرحله 2 :

از قسمت پایین " دسترسی به دوره ها " قسمت " آموزش خود اظهاری " را دانلود نمایید و با چگونگی خود اظهاری آشنا شوید.

مرحله3 :

از قسمت پایین " دسترسی به دوره ها " قسمت " پروتکل های پایداری " را دانلود نمایید و بر اساس مرحله 2 موارد را بررسی نمایید.

مرحله 4 :

از قسمت پایین " دسترسی به دوره ها " قسمت " خود اظهاری " را کلیک نمایید، سپس به صفحه فرم های خود اظهاری ارجاع داده می شوید، سپس بر اساس مرحله 3 ، فرم های آنلاین را تکمیل نمایید.

پس از انجام مراحل بالا و ثبت خود اظهاری، موارد ارسالی توسط مشاور طرح و شورای عالی نظارت استانی بررسی و نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

دسترسی به دوره ها

در صورتی که ثبت نام شما توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان تایید شده باشد لینک ها فعال خواهد شد!

 در غیر اینصورت در بخش "پشتیبانی"  واحد "ثبت نام" مشکل خود را مطرح نمایید

آموزش فارسی

مدیریت پسماند معدنی

دانلود

آموزش خود اظهاری

رویه های خود اظهاری به زبان فارسی

دانلود

پروتکل های پایداری

معیارهای ارزیابی گزارش های پایداری

دانلود

خود اظهاری

تکمیل فرم های خود اظهاری

ادامه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search