Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

اثرات جامعه و مدیریت منافع

شاخص شماره 4 - سطح AA   

FORM-A4AA


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AA - سوال 1

فرایندهای تصمیم گیری در حوزه موارد مرتبط با جامعه، همراه با مشارکت آنها اتخاذ می شود؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AA - سوال 2

فرایندهای شناسایی و الویت بندی فرصتها جهت انتفاع جامعه به صورتی تعریف شده که موارد زیر را شامل می شود:

طیف وسیعی از جامعه را شامل می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AA - سوال 3

فرایندهای شناسایی و الویت بندی فرصتها جهت انتفاع جامعه به صورتی تعریف شده که موارد زیر را شامل می شود:

پایدار است یعنی فراتر از عمر معدن و یا چرخه فعالیت آن می باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AA - سوال 4

تصمیم گیری های شرکت با در نظر گرفتن سهم جامعه است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AA - سوال 5

 هدایت و اجرای اقدامات در مشارکت با جامعه است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AA- سوال 6

اندازه گیری و تحلیل روند اجرایی (شامل شناسایی شکاف های موجود در گفتگو، تعامل، مشارکت و اجرا) در صورت امکان با مشارکت جامعه است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت A  ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search