Support
سطح AAA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

اثرات جامعه و مدیریت منافع

شاخص شماره 4 - سطح AAA   

FORM-A4AAA


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AAA - سوال 1

تعریف و اجرای اقدامات شرکت در راستای توانمندسازی جامعه و توسعه پایدار آنها است؟ و این موارد نیز در نظر گرفته می شود:

فرصت های مشارکت و همکاری بالقوه در سطوح حاکمیتی جهت اطمینان ار تدوام کاهش اثرات سوء و بهینه سازی منافع می باشد؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AAA - سوال 2

تعریف و اجرای اقدامات شرکت در راستای توانمندسازی جامعه و توسعه پایدار آنها است؟ و این موارد نیز در نظر گرفته می شود:

دو صورتی که فرصت ها کوتاه مدت می باشند، سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلند مدت در جهت پایداری انجام می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AAA - سوال 3

تعریف چشم انداز مشترک شرکت با جامعه و یا حتی اجرایی نمودن آن اتفاق افتاده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AAA - سوال 4

تصمیم گیری های شرکت با در نظر گرفتن سهم جامعه است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AAA - سوال 5

بررسی و اندازه گیری اثر بخشی اقدامات انجام شده بر اساس: بهینه سازی فرصت ها، اهداف و منافع؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  اثرات جامعه و مدیریت منافع - سطح AAA- سوال 6

بررسی و اندازه گیری اثر بخشی اقدامات انجام شده بر اساس: کاهش اثرات سوء یا نامطلوب شرکت بر جامعه

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " استt سطح شرکت AAA ارزیابی می شود.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search