Support
سطح AAA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

تکمیل فرم خود اظهاری

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

شناسایی انتظارات جامعه

شاخص شماره 1 - سطح AAA

FORM-A1AAA


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی - شناسایی انتظارات جامعه - سطح AAA - سوال 1

بازنگری دوره ای فرایند شناسایی انتظارات و بهبود مستمر با همکاری جامعه انجام می شود ؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی - شناسایی انتظارات جامعه - سطح AAA - سوال 2

فرایند به روز رسانی اطلاعات ورودی در ارتباط با نتظارات جامعه انجام می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی - شناسایی انتظارات جامعه - سطح AAA - سوال 3

در مواردی ورودها مورد استفاده واقع نشود این مورد و دلایل آن به اطلاع جامعه می رسد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است،  سطح شرکت AAA ارزیابی می شود.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search