Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه

شاخص شماره 2 - سطح AA   

FORM-A2AA


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 1

فرایندهای مشارکت بصورت دوره ای بمنظور اثربخشی اقدامات شناسایی و تعیین فرصتها، بازنگری می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 2

سوابق مشارکت با جامعه در شرکت وجود دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 3

فرایندهای شناسایی انتظارات نماینده جامعه مشخص شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 4

فرایندی بمنظور استقبال گفتگو و افزایش مشارکت جامعه ایجاد شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 5

فرایندها بمنظور مهیا نمودن فرصت ها و بهبود مستمر بازنگری می شوند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 6

بازخورد مشارکت های موثر و نتایج حاصل از فعالیت ها گزارش و منتشر می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 7

امکان دریافت بازخورد از جامعه در خصوص گزارشهای منتشره وجود دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AAA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search