Support
سطح AAA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه

شاخص شماره 2 - سطح AAA   

FORM-A2AAA


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 1

فرایندهای مشارکت موثر توسعه پیدا کرده و سازوکارهایی هم برای حل اختلاف وجود دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 2

مشارکت موثر جامعه در تصمیم گیری های مستقیم منافعش توسط شرکت در نظر گرفته می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 3

اثربخشی اقدامات انجام شده اندازه گیری می شود و اقدامات اصلاحی نیز تعریف شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AAA - سوال 4

گزارشات منتشره شامل افشای کامل اطلاعات اثربخشی سیستم تعاملی شرکت با جامعه است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است سطح شرکت AAA ارزیابی می شود.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search