Support
سطح A

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی

شاخص شماره 3 - سطح A   

FORM-A3A


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح A - سوال 1

تعهدات مدیریت ارشد منطبق بر چارچوب ISMGR هست؟

شرکت تعاملات مداوم معنی داری با جامعه بومی را مد نظر قرار می دهد؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح A - سوال 2

تعهدات مدیریت ارشد منطبق بر چارچوب ISMGR هست؟

اصل احترام در روابط با جامعه بومی در نظر گرفته می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح A - سوال 3

تعهدات مدیریت ارشد منطبق بر چارچوب ISMGR هست؟

شرکت به اصل FPCI توجه دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 4

تعهدات مدیریت ارشد منطبق بر چارچوب ISMGR هست؟

فضای عادلانه ای در دسترسی به امکانات و فرصت های شرکت وجود دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح A - سوال 5

تعهدات مدیریت ارشد منطبق بر چارچوب ISMGR هست؟

شرکت منافع بلند مدتی برای جامعه بومی آسیب دیده در نظر دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 6

شرکت فرایند تعریف شده ای برای مشارکت موثر با جوامع بومی دارد که موارد زیر را شامل می شود:

شرکت درک صحیحی از خواسته ها و انتظارات جامعه بومی ( از نظر فرهنگی، حقوق و منافع ) جهت کاهش اثرات نامطلوب دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 7

شرکت فرایند تعریف شده ای برای مشارکت موثر با جوامع بومی دارد که موارد زیر را شامل می شود:

شرکت با آکاهی از سیستم حاکمیتی، زبان، سنت و آداب و رسوم جامعه بومی فرایندهای مشارکتی خود را تنظیم می نماید؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 8

شرکت فرایند تعریف شده ای برای مشارکت موثر با جوامع بومی دارد که موارد زیر را شامل می شود:

شرکت با رعایت اصل احترام فرایندهای معناداری را تعریف نموده تا حمایت جامعه بومی را در بلند مدت داشته باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 9

شرکت فرایند تعریف شده ای برای مشارکت موثر با جوامع بومی دارد که موارد زیر را شامل می شود:

تصمیمات و عملکرد شرکت با رعایت اصل احترام و بر اساس دانش و فرهنگ سازمان ها و جوامع بومی به آنها اطلاع رسانی می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 10

شرکت فرایند تعریف شده ای برای مشارکت موثر با جوامع بومی دارد که موارد زیر را شامل می شود:

شرکت با جامعه بومی کار می کند تا بتواند فرصتهای مشارکت(مانند آموزشهای محلی، اشتغال، فرصتهای شغلی، فرصتهای درآمدزایی، پروژه های توسعه ای و ...) را بهتر شناسایی نماید؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 11

فرآیندهای اطمینان از شایستگی کارکنان این حوزه در موارد زیر و بر اساس آموزشهای ارائه شده بررسی می گردد:

شایستگی فرایندهای مشاوره

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 12

فرآیندهای اطمینان از شایستگی کارکنان این حوزه در موارد زیر و بر اساس آموزشهای ارائه شده بررسی می گردد:

شایستگی در زمینه آگاهی از تاریخ، سنت، آداب و رسوم و حقوق مردمان بومی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح A - سوال 13

فرآیندهای اطمینان از شایستگی کارکنان این حوزه در موارد زیر و بر اساس آموزشهای ارائه شده بررسی می گردد:

شایستگی در آگاهی از تعاملات بین فرهنگی جامعه بومی

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت B ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search