Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی

مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی

شاخص شماره 3 - سطح AA  

FORM-A3AA 


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح AA - سوال 1

مشارکت موثر با جامعه بومی بر اساس پروتکل هایی مصوب و به روز شده به شرح زیر:

چگونگی تعاملات شرکت با جامعه بومی تعیین شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح AA - سوال 2

مشارکت موثر با جامعه بومی بر اساس پروتکل هایی مصوب و به روز شده به شرح زیر:

چگونگی ترکیب فرایندهای تصمیم گیری سنتی با روال جدید مشخص شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح AA - سوال 3

مشارکت موثر با جامعه بومی بر اساس پروتکل هایی مصوب و به روز شده به شرح زیر:

اختلافات بصورت موثری حل و فصل می شوند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 4

مشارکت موثر با جامعه بومی بر اساس پروتکل هایی مصوب و به روز شده به شرح زیر:

اهداف متقابل شرکت و جوامع بومی شناسایی شده و فعالیت های شرکت بر این اساس می باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه بومی - سطح AA - سوال 5

برنامه های آموزشی شرکت جهت تعامل به گونه ای است که :

برای همه کارکنان در دسترس است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 6

برنامه های آموزشی شرکت جهت تعامل به گونه ای است که :

برای سایر کارکنان و مدیران برگزار می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 7

برنامه های آموزشی شرکت جهت تعامل به گونه ای است که :

محتوای دوره های آموزشی با رعایت موارد زیر تنظیم می شود:

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 8

برنامه های آموزشی شرکت جهت تعامل به گونه ای است که :

سرفصل ها و محتوا در همکاری با جوامع بومی طراحی و تنظیم می گردد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

توسعه روابط با جامعه محلی و بومی -  مشارکت و گفتگوی موثر با جامعه - سطح AA - سوال 9

برنامه های آموزشی شرکت جهت تعامل به گونه ای است که :

در همکاری با جوامع بومی بازنگری و به روز رسانی می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search