Support
سطح A

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای (GHG)

سیستم های مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای

شاخص شماره 1 - سطح A   

FORM-D1A


 

مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ( GHG ) - سیستم های مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای - سطح A - سوال 1

کلیه تاسیسات و واحدهای مصرف کننده انرژی شناسایی شده و بصورت سالیانه منابع انتشار GHG بر اساس معیارهای تعریف شده بازنگری می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) - سیستم های مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای - سطح A - سوال 2

پاسخگویی شفافی برای مصرف انرژی و مدیریت انتشار GHG برای مدیران تاسیسات تعیین شده؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) - سیستم های مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای - سطح A - سوال 3

اطلاعات مصرف انرژی بصورت منظم بازنگری می شود و در اقدامات فرآیندی شرکت بمنظور کنترل شدت مصرف مورد استفاده قرار می گیرد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) - سیستم های مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای - سطح A - سوال 4

اقدامات و فرایندهای کنترل مصرف انرژی و انتشار GHG شامل سیستم مدیریتی می باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) - سیستم های مدیریت انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای - سطح A - سوال 5

آموزش های عمومی و تخصصی به پرسنل شرکت برای افزایش آگاهی و بهبود در این دو حوزه انجام می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت B ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search