Support
جلوگیری در استفاده از کودک کار شاخص 2

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

 خودارزیابی کودک کار و کاراجباری

جلوگیری در استفاده از کودک کار

شاخص شماره 2


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - جلوگیری در استفاده از کودک کار - شاخص 2- سوال 1

فرایند عدم بکارگیری زیر 18 سال در شرکت تعریف شده و اجرا می گردد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت بحران در برنامه های ارتباطی - جلوگیری در استفاده از کودک کار - شاخص 2-  سوال 2

فرایندی جهت اطمینان از عدم بکارگیری افراد زیر 15 سال در شرکت وجود دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ تمام سوالات فوق " بلی " است، سطح شرکت در این شاخص تایید شده می باشد.

چنانچه پاسخ به تمام سوالات فوق بله نیست، سطح شرکت تایید نشده ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search