Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

ایمنی و سلامت محیط کا ر

برنامه ریزی و اجرا

شاخص 2 - سطح AA

FORM-F2AA

 


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- برنامه ریزی و اجرا - سطح A A- سوال 1

ممیزی های داخلی اقدامات اجرا شده در سطح A  را تایید و میزان دستیابی به اهداف تعریف شده را مشخص نموده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

ایمنی و سلامت محیط کا ر- برنامه ریزی و اجرا - سطح AA - سوال 2

خطرات و کنترل های بهداشت صنعتی توسط متخصص واجد شرایط بازنگری می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت A ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search