Support
سطح A

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت پسماند معدنی

بازنگری سالانه مدیریت پسماند

شاخص شماره 4 - سطح A   

FORM-B4A


 

مدیریت پسماند معدنی -  بازنگری سالانه مدیریت پسماند - سطح A - سوال 1

ممیزی داخلی جهت انتظارات تعریف شده صورت گرفته است؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت پسماند معدنی -  بازنگری سالانه مدیریت پسماند - سطح A - سوال 2

مدیریت پسماند بصورت سالیانه بازنگری می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت پسماند معدنی -  بازنگری سالانه مدیریت پسماند - سطح A - سوال 3

سیستم بازنگری شده با راهنمای پسماند مطابقت دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AA  را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت B  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search