Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت پسماند معدنی

وظیفه و پاسخگویی در حوزه مدیریت پسماند

شاخص شماره3 - سطح AA   

FORM-B3AA


 

مدیریت پسماند معدنی -  وظیفه و پاسخگویی در حوزه مدیریت پسماند - سطح AA - سوال 1

شرح وظایف و حیطه اختیارات تفویض شده مطابق با راهنمای پسماند می باشد؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA  را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت A  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search