Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت پسماند معدنی

دستورالعمل OMS

شاخص شماره 5 - سطح AA   

FORM-B5AA


 

مدیریت پسماند معدنی -  دستورالعمل OMS - سطح AA - سوال 1

ممیزی خارجی دستورالعمل OMS انجام شده و با راهنمای OMS مطابقت دارد؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخشA AA  را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت A  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search