Support
سطح AAA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت پسماند معدنی

دستورالعمل OMS

شاخص شماره 5 - سطح AAA   

FORM-B5AAA


 

مدیریت پسماند معدنی -  دستورالعمل OMS - سطح AAA - سوال 1

ممیزی جهت ارزیابی و اندازه گیری اثر بخشی موارد سطح AA و دستورالعمل اجرایی OMS  انجام شده است؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است، سطح شرکت AAA ارزیابی می شود

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search