Support
سطح AAA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت پسماند معدنی

سیستم مدیریت پسماند و آمادگی شرایط اضطراری

شاخص شماره 2 - سطح AAA   

FORM-B2AAA


 

مدیریت پسماند معدنی -  سیستم مدیریت پسماند و آمادگی شرایط اضطراری- سطح AAA - سوال 1

شرکت توسط ممیزی های خارجی ارزیابی و اندازه گیری اثر بخشی مدیریت پسماند خود را انجام داده است؟

 

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت پسماند معدنی -  سیستم مدیریت پسماند و آمادگی شرایط اضطراری - سطح AAA - سوال 2

شرکت توسط ممیزی های خارجی ارزیابی و اندازه گیری اثربخشی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعریف شده در شرایط اضطراری مدیریت پسماند را انجام داده است.

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است، سطح شرکت AAA ارزیابی می شود

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA  ارزیابی می شود.


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search