Support
سطح A

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت مسئولانه آب

مدیریت فرآیندهای عملیاتی

شاخص شماره 2 - سطح A


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح A - سوال 1

شرکت رویکرد سیستماتیکی در عملیات مدیریت منابع آبی دارد و بر این اساس برنامه های خود را اجرایی می نماید؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح A - سوال 2

آیا گستره ی تراز آب در نظر گرفته شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح A - سوال 3

آیا پیش بینی های لازم  برای به روز رسانی تراز آب تعریف و در نظر گرفته شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح A - سوال 4

آیا داده های مرتبط با تراز آب پایش می شوند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح A - سوال 5

برنامه های پایش مرتبط با آبهای سطحی و زیرزمینی وجود دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح A - سوال 6

پارامترهای کمی و کیفی آب بر اساس تهدیدهای در نظر گرفته شده پایش می شوند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح A - سوال 7

اقدامات کنترلی بر اساس تهدیدهای شناسایی شده طراحی و اجرا می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح A - سوال 8

اقدامات واکنشی و احتمالی بر اساس تهدیدها و حوادث برای منابع آبی تعیین شده اند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح A - سوال 9

کارکنان و پیمانکاران آموزشهای لازم بمنظور انطباق با جایگاه و وظایف شان را دیده اند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت B  ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search