Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت مسئولانه آب

مدیریت فرآیندهای عملیاتی

شاخص شماره 2 - سطح AA   


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح AA - سوال 1

تراز آب بر اساس موارد پیش بینی شده است و داده های ادغام شده حاصل از پایش و تغییرات آب و هوایی مانند تنوع بالقوه شرایط جوی، چنانچه با فرآیندهای عملیاتی مرتبط باشند، به روز می گردد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح AA - سوال 2

آیا فرایندی برای شناسایی فرصتهای توسعه و بهبود عملکرد در نظر گرفته و اجرایی می شود و اثربخشی  نیز پایش می گردد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح AA - سوال 3

اقدامات کنترلی تهدیدهای شناسایی شده انجام گرفته و اثر بخشی آن نیز پایش می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح AA - سوال 4

پایش و آنالیز اطلاعات ذخیره شده بمنظور توسعه مستمر و اتخاذ تصمیم انجام می گردد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح AA - سوال 5

مقیاس فیزیکی و جزئیات مرتبط با تهدیدهای حوزه آبهای زیرزمینی شناسایی و مدل سازی می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح AA - سوال 6

ممیزی های داخلی 3 ساله اخیر شرکت، الزامات سطح A را تایید نموده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت A  ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search