Support
سطح B

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت مسئولانه آب

مدیریت فرآیندهای عملیاتی

شاخص شماره 2 - سطح B   


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح B - سوال 1

تهدیدهای مرتبط با آبهای سطحی و زیرزمینی شناسایی و ارزیابی می شود؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح B - سوال 2

اساس فرایندها، پایش عملکرد در حوزه مدیریت منابع آبی می باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - مدیریت فرآیندهای عملیاتی -  سطح B - سوال 3

سوابق کیفی و کمی اندازه گیری شده منابع آبی نگهداری می شوند؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش A  را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت C  ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search