Support
سطح AA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت مسئولانه منابع آبی

حکمرانی آب

شاخص شماره 1 - سطح AA   

 

ممیزی های داخلی 3 سال اخیر نشان می دهد که:


 

مدیریت مسئولانه منابع آبی - حکمرانی آب - سطح AA - سوال 1

میزان تطابق شرکت با چارچوب ISMGR مشخص و تایید شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه منابع آبی - حکمرانی آب - سطحAA - سوال 2

تعهدات شرکت به مدیریت مسئولانه آب به کارکنان، پیمانکاران و جامعه ابلاغ شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه منابع آبی - حکمرانی آب - سطح AA - سوال 3

 نقش ها، مسئولیت ها و پاسخگویی ها در این حوزه تعریف شده است؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به کلیه سوالات فوق " بلی " است برای ادامه روند ارزیابی سوالات بخش AAA را پاسخ دهید.

اگر پاسخ شما به تمام سوالات فوق " بلی " نیست، سطح شرکت AA  ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AAA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search