Support
سطح AAA

طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

مدیریت مسئولانه آب

اقدامات حوضه ابخیز

شاخص شماره 3 - سطح AAA


 

مدیریت مسئولانه آب - اقدامات حوضه ابخیز -  سطح AAA - سوال 1

اهداف گستره‌ی آبخیز، از جمله اهداف مندرج در برنامه های بهره برداری از زمین می باشد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - اقدامات حوضه ابخیز -  سطح AAA - سوال 2

شرکت برنامه های توسعه در حوزه آبخیز دارد؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - اقدامات حوضه ابخیز -  سطح AAA - سوال 3

پیگیری اهداف آبخیز و مشارکت با جامعه تاثیر پذیر آن در پیشرفت برنامه ها؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

مدیریت مسئولانه آب - اقدامات حوضه ابخیز -  سطح AAA - سوال 4

همکاری در پایش حوضه یا گستره‌ی آبخیز؟

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

چنانچه پاسخ شما به سوال فوق " بلی " است، سطح شرکت AAA ارزیابی می شود.

چنانچه پاسخ سوال فوق " خیر " است، سطح شرکت AA ارزیابی می شود.

 

ورود به سطح AA


 

مشخصات اظهار کننده :

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه برای سازمان نظام مهندسی معدن ایران محفوظ است

تلفن : 88854676 - 88854656 - 88854686 - 021 - داخلی 107

Search